Translate


Click on the globe - icon 
for translation 

Influenser

Utöver musik i generell mening, så är mina influenser till stor del från afro amerikansk musiktradition.