Translate


Click on the globe - icon 
for translation 

A tempo

Åter i takt efter tillfällig avvikelse från tidmåttet.

Ackompanjemang

Kommer från franska accompangement. Beledsagning.

"Ibland har ackompanjemanget en underordnad, stödjande funktion, men lika ofta har de ackompanjerande stämmorna en självständig och dialogskapande roll." [Wikipedia].

Ackord

Två eller fler toner som klingar samtidigt., ej att förväxla med brutet ackord, så som arpeggio.

Afroamerikanska traditionen

Samlingsnamn för ett antal musikgenrer inom afroamerikansk musik,...bl a jazz, blues, gospel, reggae, samba och bossa nova

Läs mer om defintionen på wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Afroamerikansk_musik

Alt

Se Alteration.